XV Dzień Papieski – „Rodzina Patronem Silna”

Naprawdę trudno w to uwierzyć, ale to już po raz XV obchodzimy Dzień Papieski. Główne przesłanie tegorocznej edycji kryje się pod hasłem: „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Wciąż zastanawiamy się nad treściami, jaki pozostawił nam święty papież, który w rodzinie widział wyjątkową przestrzeń Bożego działania. Wciąż słyszymy jego liczne i wymowne apele o uznanie w rodzinie pierwszej, naturalnej wspólnoty, której członkowie wspierają się, budują międzyosobowe relacje, wprowadzające ich w stwórczy i zbawczy plan samego Boga.

Św. Jan Paweł II napisał w liście do rodzin: „Pośród tych wielu dróg, rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest droga powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną i jedyną, i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat. Można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem”.

Zabiegajmy o to, by w naszych domach zapanowała miłość. Budujmy domowy Kościół na wzór Świętej Rodziny.  Mamy do dyspozycji liczne i wiarygodne drogowskazy, sprawdzają się nawet w najbardziej ekstremalnych okolicznościach. Mogą o tym zaświadczyć liczne rodziny, które bez reszty zawierzyły Bogu, otwierając się na dar życia i w piękny sposób realizując swoje powołanie wychowawcze i ewangelizacyjne.

Postępująca laicyzacja wprowadza nie tylko zamęt pojęciowy, ale skutecznie odwidzi młodych ludzi od podjęcia decyzji o zawarciu związku małżeńskiego. Miłość jawi się jako konkretna i wymagająca ciągłego zaangażowania relacja.

Módlmy się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II – patrona rodzin, o to, by wspierał wszystkie małżeństwa i rodzicielskie relacje.

 

 

Skalbmierz, 11 października 2015 rok

 

Ks. Marian Fatyga