XXI Dzień Papieski – 10 października 2021 rok

„Nie lękajcie się” – to hasło tegorocznego XXI Dnia Papieskiego. Tego dnia powrócimy do orędzia nadziei, które na początku swojego pontyfikatu wypowiedział św. Jan Paweł II .Wezwanie „Nie lękajcie się „  skierował wtedy Papież do podzielonego świata. Zapewnił ,że otwarcie się na Chrystusa  i Jego Ewangelię może przezwyciężyć lęki przeżywane przez człowieka i całe społeczności. To wezwanie nie straciło nic z aktualności .

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia „ została powołana przez Konferencję Episkopaty Polski  w 2000 roku. Stanowi wyraz wdzięczności Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II za Jego niestrudzoną posługę na rzecz Kościoła i naszej Ojczyzny. Główny nurtem działalności Fundacji jest propagowanie nauczania św. Jana Pawła II .Corocznie w niedziele poprzedzającą 16 października odbywa się Dzień Papieski. Tego dnia zanoszone są modlitwy w intencjach papieża Franciszka, odbywają się sesje naukowe , a także zbiórka  pieniędzy we wszystkich kościołach w całej Polsce i na ulicach miast. To dzięki zbiórce Fundacja może prowadzić swoją działalność stypendialną pośród młodzieży ,pochodzącej z niezamożnych rodzin. Obecnie pomaga prawie 2000 uczniom i studentom. Dopełnieniem programu stypendialnego są letnie obozy formacyjne dla stypendystów. Młodzież ,która dzięki pomocy Fundacji otrzymuje szansę rozwoju , nazywana jest „żywym pomnikiem” Ojca Świętego Jana Pawła II. Jeśli na terenie parafii mieszka jakiś młody człowiek , zdolny z VII klasy szkoły podstawowej zachęcam katechetów do zapoznania się z programem stypendialnym i skontaktowania z diecezjalnym koordynatorem  Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Dzień Papieski stawia nam zatem pytania o czyny, gesty, o konkretne zaangażowanie. Tradycyjnie podczas obchodów Dnia Papieskiego możemy przyłączyć się do kwesty przy kościołach i miejscach publicznych, aby wesprzeć fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i przyjść z pomocą uzdolnionej, polskiej młodzieży.

Obok refleksji, przedsięwzięć kulturalnych i charytatywnych niech Dzień Papieski będzie okazją do intensywnej modlitwy o miłosierdzie nad naszą ojczyzną i całym światem.

Skalbmierz, 10 października 2021rok

Ks. Marian Fatyga