XXVIII. Światowe Dni Młodzieży

XXVIII. Światowe Dni Młodzieży, które odbywają się w Rio de Janeiro w dniach 23-28 lipca gromadzą tysiące młodych ludzi z całego świata. Hasłem tegorocznego spotkania było „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Wielu współczesnych ludzi sądzi, że w dzisiejszym świecie można zjednoczyć tysiące młodych ludzi tylko na jakiś koncertach muzycznych. Ale to co dzieje się przy okazji Światowych Dni Młodzieży może budzić prawdziwy szacunek. Na spotkaniach papieża z młodzieżą gromadzą się nie tylko tysiące, ale i miliony młodych ludzi. Tak było w Rzymie w 2000 roku. W Brazylii papież Franciszek spotkał się z młodymi z całego świata, by dać dowód Bożej miłości, rozpalić nadzieję, umocnić wiarę. Wielu młodych pragnie dziś, żeby ktoś zainteresował się ich życiem, aby traktował ich poważnie, wspomagał we wchodzeniu w dorosłość. Rozważając hasło tegorocznego spotkania „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” papież Benedykt XVI napisał: „Ewangelizować oznacza nieść innym dobra nowinę o Zbawieniu, a tą dobra nowiną jest osoba Jezus Chrystus. Kiedy Go spotykam, kiedy odkrywam, do jakiego stopnia jestem przez Boga kochany i przez niego zbawiony, rodzi się we mnie nie tylko pragnienie, lecz potrzeba ukazywania go innym”. Prawdziwa ewangelizacja ma swoje źródło w komunii z Bogiem, nie da się głosić Chrystusa bez spotkania z Nim. Wielu młodych wybrało się również z naszych miejscowości, by doświadczyć jedności Kościoła wspólnie z młodzieżą z całego świata. Papież Benedykt XVI zachęcał młodych, by otworzyli oczy, rozejrzeli się wokół siebie i byli zwiastunami dobrej nowiny o Chrystusie zmartwychwstałym. Myślę, że ci wszyscy młodzi i odważni ludzie, którzy się tam zebrali będą w swoich środowiskach zaczynem nowej ewangelizacji. Z diecezji kieleckiej wybiera się 120 osób na spotkanie z papieżem Franciszkiem do Rio de Janeiro. Diecezjalna grupa będzie przebywała w miejscu , gdzie jest największe skupisko Polonii czyli w Kurytybie i okolicach. Z Kielc grupa wyruszyła 9 lipca .

 

Skalbmierz, 28 lipca 2013 rok                                                                                                                                         Ks. Marian Fatyga