Zakończono realizację projektu pn. „Zakup strojów ludowych dla młodzieżowego tanecznego zespołu ludowego w Pałecznicy”

Gmina Pałecznica zrealizowała operację pn. „Zakup strojów ludowych dla młodzieżowego tanecznego zespołu ludowego w Pałecznicy”,  z wykorzystaniem środków PROW na lata 2007-2013, której celem jest kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup strojów ludowych dla członków tanecznego zespołu ludowego w Pałecznicy. Operacja ta ma na celu podwyższenie poziomu uczestnictwa w życiu kulturalnym, pogłębienie integracji społeczności i poprawę jakości życia mieszkańców. Przedsięwzięcie przyczyni się również do zachowania dziedzictwa kulturowego wsi oraz uatrakcyjnienia i promocji życia na obszarach wiejskich.

pobrane