Zapytanie cenowe


Zapytanie cenowe

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie zamiennego projektu budowlanego dla inwestycji pn.: przebudowa i rozbudowa budynku zespołu szkół w Pałecznicy


Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pn. ,Dostawa laptopów oraz oprogramowania w ramach Programu „Zdalna Szkoła+”


Zapytanie cenowe

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usługi pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn.: przebudowa i rozbudowa budynku zespołu szkół w Pałecznicy