Zapytanie cenowe


Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia pn. ,Dostawa laptopów oraz oprogramowania w ramach Programu „Zdalna Szkoła+”