Zaproszenie dla przedsiębiorców do rejestracji działalności w strefie coworkingowej przy Centrum Rozwoju Społecznego w Pałecznicy

Przedsiębiorco! Planujesz otwarcie własnej działalności? Może szukasz odpowiedniej lokalizacji? Sprawdź strefę coworkingową przy Centrum Rozwoju Społecznego w Pałecznicy!

W ramach projektu „Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica” stworzono strefę coworkingową –  przestrzeń wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej dla mikro przedsiębiorców, w tym w szczególności rodziców, których dzieci będą korzystać z oferty Centrum.

W ramach projektu przewidziano możliwość rejestracji podmiotów gospodarczych w omawianym obszarze, jako wsparcie dla firm, w szczególności tych najmniejszych, które nie muszą mieć rozbudowanej bazy lokalowej, by skutecznie prowadzić działalność gospodarczą.

Jeżeli jesteś zainteresowany skontaktuj się z Urzędem Gminy Pałecznica.

Projekt „Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.