Zaproszenie na II Zielenicki Festiwal Orkiestr Dętych im. Piotra Wcisło oraz Obchody 65-lecia Orkiestry Dętej „Sygnał” z Zielenic

Serdecznie zapraszamy na II Zielenicki Festiwal Orkiestr Dętych im. Piotra Wcisło oraz na uroczyste poświęcenie sztandaru OSP Zielenice.
Podczas uroczystości gościnnie wystąpią Mażoretki z Zespołu Szkół w Pałecznicy.

 

Szczególnego wyróżnienia w przedstawieniu historii Zielenickiej Orkiestry domaga się legendarna w jej dziejach postać Piotra Wcisło, długoletniego kapelmistrza, a także bardzo dobrego trębacza i kompozytora.

Był nauczycielem i wzorem dla wielu uczniów przekazując im tajniki muzykowania. Przez jego dom przewinęło się wielu adeptów muzyki. Piotr Wcisło skomponował wiele utworów. Głównie tworzył marsze defiladowe: „Perkusista”, „Senator”, „Starosta”, „Prezes”, „Paweł”. Skomponował także kilka marszy żałobnych: „Pogrzebowe Dzwony”, „Wieńce i Kwiaty”, „Apel Żałobny”. Zaaranżował (czyli rozpisał na cały skład orkiestry) ponad 100 pieśni kościelnych i kolęd oraz kilkanaście innych utworów.

Piotr Wcisło „pisał” również marszówki dla sąsiednich orkiestr z Nasiechowic, Radziemic, Łętkowic oraz Sławic. Miał bardzo czytelny sposób pisania nut – wszystko, co napisał było tak napisane „jakby wyszło z drukarni”. Były to czasy, kiedy nie było kserokopiarek i każdą „marszówkę” trzeba było przepisywać ręcznie.

Piotr Wcisło wstąpił do orkiestry po zdaniu matury w czerwcu 1952 roku. Po powrocie z wojska został w 1959 roku wytypowany przez członków orkiestry na kurs dyrygencki, który odbywał się w Pałacu pod Baranami w Krakowie. Ukończył go z wyróżnieniem w 1962 roku

Przez prawie 45 lat prowadził Orkiestrę Zielenicką. Były to czasy bardzo trudne (nie było telefonów, samochodów, kserokopiarek). Orkiestra organizowała zbiórki, zabawy taneczne, a w okresie świąt Bożego Narodzenia odbywały się „kolędy”. Częściowo też udawało się zdobywać pieniądze od prywatnych sponsorów. W tym czasie kupowano instrumenty oraz umundurowanie dla orkiestry (mundury, czapki).

W trakcie swojej pracy Piotr Wcisło aktywnie współpracował z sąsiednimi orkiestrami: z Radziemic, z Łętkowic, z Wrocimowic, z Prandocina, z Nasiechowic, ze Słomnik, z Niedźwiedzia oraz z Niegardowa.

W dniu 19 czerwca 1983 roku Orkiestra przyprowadziła wraz z pielgrzymami Obraz Matki Boskiej Zielenickiej do Częstochowy. W Częstochowie odbyła się koronacja Cudownego Obrazu. Tam na skronie Jezusa i Maryi Wielki Papież Polak Jan Paweł II włożył złote korony. Właśnie tam w Częstochowie Orkiestra z Zielenic grała po raz pierwszy naszemu rodakowi Papieżowi Janowi Pawłowi II.

 

 

Scanned-image-8-0