ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY oraz ODRZUCENIU OFERTY

Dot. postępowania na dostawę  pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych w ramach projektu „Nauka nas szuka” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Zawiadomienie o wyborze

Informacja_z otwarcia_ofert