Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. postępowania na dostawę  wyposażenia komputerowego wraz z akcesoriami do pracowni szkolnych w ramach projektu „Nauka nas szuka” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty I

Informacja_z otwarcia_ofer