Zdjęcie i myśl tygodnia

„Pewnego przyjaciela poznaje się w sytuacji niepewnej” Enniusz

rózaniec na stronę II