ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW W II PÓŁROCZU 2020 R.