Zwrot podatku akcyzowego w 2015 r

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu tj. osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać do Wójta Gminy
w terminach:                                 

– od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.

– od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 roku wynosi:

81,70 zł  * ilość ha użytków rolnych

Wypłaty będą realizowane przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

1-30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1-31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pałecznica (pok. nr 6) lub pod numerem telefonu 41 384 80 37 w. 14