1440 m komfortu i bezpieczeństwa

3290 m2 warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 5 cm, 774 m2 nawierzchni utrwalonej powierzchniowo emulsją asfaltową, 330 m2 chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm…Tak w skrócie można by opisać „schetynówkę” otwartą oficjalnie w Bolowie 16 października 2009 r. Dla przeciętnego bolowianina cyfry i fachowe określenia budowlane nie mają jednak większego znaczenia. Najważniejszy jest komfort i bezpieczeństwo na drodze, o którym można mówić od kilku miesięcy.

Ów komfort to efekt inwestycji opiewającej na kwotę nieco ponad 300 tys. zł. Połowa tej sumy pochodziła z dotacji budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, połowa zaś ze środków własnych gminy Pałecznica.

Dzięki tym środkom w ciągu pięciu miesięcy możliwe było zbudowanie 1440-metrowego odcinka łączącego drogi powiatowe. Wysiłek i zaangażowanie wielu osób to jednak okres znacznie dłuższy niż pięć miesięcy prac remontowo-budowlanych. Mieszkańcy Bolowa, a przede wszystkim sołtys, Henryk Grądek, już od kilku lat zabiegali o poprawę sytuacji w ich wsi. Władze gminy, po dokonaniu oceny sytuacji, w listopadzie 2008 r. złożyły wniosek o dofinansowanie projektu przebudowy drogi do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Po zakwalifikowaniu do dofinansowania i wyłonieniu na drodze przetargu wykonawcy robót, firmy POLDIM Jakubowice, pozostało czekać na efekty pracy.

Świętowanie efektów połączone z uroczystym otwarciem drogi odbyło się w październiku 2009 r. Otwarcia, z ramienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Grzegorza Schetyny, dokonał poseł Ireneusz Raś. Na uroczystości, oprócz mieszkańców i ich sołtysa, obecni byli przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Pałecznica – Marcin Gaweł, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Proszowickiego – Elżbieta Grela oraz członkowie Rady Gminy. Wśród przybyłych gości znaleźli się również: Wicestarosta Powiatu Proszowickiego – Grzegorz Pióro, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Proszowicach – Janina Krzek oraz Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Stanisław Pajor.

Co się zmieniło, odkąd wieś ma nową drogę? „Ta droga to inwestycja na miarę XXI wieku. Bolów zyskał na znaczeniu – podniósł się prestiż naszej wsi, a ruch zwiększył się nawet o 300%. Ponieważ droga powiatowa jest w gorszym stanie, a wiosną bywa nawet nieprzejezdna, podróżujący od strony Skalbmierza do Proszowic wybierają nowo wybudowaną drogę” – mówi sołtys wsi. Wszyscy poruszający się „schetynówką” mogą mówić teraz o komforcie jazdy po nawierzchni bez nierówności i przełomów, a także o mniejszym hałasie. Pozytywnym skutkiem inwestycji jest również dodatkowa trasa mikrobusów na trasie Skalbmierz – Bolów – Proszowice. Realizacja projektu pozwoliła jednak przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i podróżujących. Przyczyniło się do tego wiele czynników – odwodnienie drogi eliminujące niebezpieczeństwo poślizgów, wyraźne oznakowania, lepsza widoczność po wycince zieleni, wykonanie remontu oświetlenia ulicznego…

Bolów to jedyna miejscowość w gminie Pałecznica, która może pochwalić się „schetynówką”. Plany władz samorządowych sięgają jednak kolejnych inwestycji w infrastrukturę gminy, dofinansowanych z budżetu państwa. A wszystko po to, by sukcesywnie powiększać zakres komfortu i bezpieczeństwa na drogach.

(PAG)