Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej o obsadzie tucznika 74,2 DJP, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 610 obręb 9 Pałecznica, gmina Pałecznica, powiat proszowicki, województwo małopolskie

https://bip.malopolska.pl/ugpalecznica,a,1834316,budowa-budynku-inwentarskiego-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-techniczna-przeznaczonego-do-hodowli-t.html