Informacja

Gmina Pałecznica informuje, iż w związku ze stopniowym dostarczaniem węgla przez kopalnie, gminny ośrodek pomocy społecznej będzie informował osoby w kolejności składania wniosków do dokonywania wpłat na wydzielony rachunek bankowy Gminy Pałecznica nr: 20 8597 0001 0020 0200 0055 0200. Poniżej wzór dowodu wpłaty.