Można zgłaszać udział w konkursach o tytuł Edukacyjnej Gminy Małopolski 2023 oraz Ambasadora Bilansu kariery 2023

Szanowni Państwo!

Miło mi poinformować, iż od 1 lutego 2023 można zgłaszać udział w konkursach o tytuł Edukacyjnej Gminy Małopolski 2023 oraz Ambasadora Bilansu kariery 2023.  Zapraszamy do udziału w konkursach: gminy wiejskie i miejsko-wiejskie oraz lokalnych liderów – sołtysów i członków Kół Gospodyń Wiejskich z Małopolski. Celem konkursów jest wyłonienie gmin i liderów, którzy w szczególny sposób włączają się w propagowanie uczenia się przez całe życie i doradztwa zawodowego dla osób pracujących. To między innymi w efekcie ich działań coraz więcej Małopolan korzysta z usług poradnictwa – od początku 2016 roku, tylko w projekcie „Kierunek Kariera” w spotkaniu z doradcą zawodowym w formie Bilansu Kariery wzięło udział blisko 50 tys. Małopolan.

Kto może ubiegać się o tytuł „Edukacyjna Gmina Małopolski 2023”?

Kandydatem do tytułu może być małopolska gmina wiejska lub miejsko-wiejska, która do 31 marca 2023 podpisała porozumienie o współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Grand Prix „Edukacyjna Gmina Małopolski 2023” zostanie przyznane gminie z największym odsetkiem Bilansów Kariery mieszkańców danej gminy, które odbyły się od 1 stycznia 2016 do 31 marca 2023.

Nagrodzimy także „Ambasadora Bilansu Kariery” 2023

Tytuł Ambasadora Bilansu Kariery to wyróżnienie przyznawane sołtysom i członkom Kół Gospodyń Wiejskich z Małopolski za szczególny wkład w promocję poradnictwa. W tym roku – podobnie jak w przypadku gmin – tytuł otrzymają Ci liderzy, których mieszkańcy w największej liczbie skorzystali z Bilansu Kariery.

Przyznamy nagrody specjalne

W związku z wyjątkową edycją konkursów, podsumowującą ich realizację w projekcie „Kierunek Kariera”, Kapituła przyzna nie tylko nagrody główne. Wyróżniające się, w upowszechnianiu poradnictwa wśród osób po 50 roku życia, gminy i liderzy lokalni, a także Ci, którzy od 2016 roku byli szczególnie zaangażowani we współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, otrzymają nagrody specjalne.

Zgłoszenia gmin i lokalnych liderów będą przyjmowane już w lutym. Formularze należy przesłać na adres mdu@wup-krakow.pl. Tegorocznych laureatów poznamy w maju.

Konkursy są częścią projektu Kierunek Kariera – programu finansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje, w tym formularze zgłoszeniowe, są dostępne na stronie https://tiny.pl/wlzcf

W roku 2022 Tytuł Edukacyjnej Gminy Małopolski zdobyła Gmina Skrzyszów Gmina Skrzyszów – Edukacyjna Gmina Małopolski 2021 [PJM] – YouTube! A tytuł Ambasadora Bilansu Kariery otrzymały Panie Brygida Domagała Brygida Domagała – Ambasador Bilansu Kariery 2022 [AD] – YouTube oraz Anna Lubowiecka Anna Lubowiecka – Ambasador Bilansu Kariery 2022 [napisy, PJM] – YouTube

Kto zdobędzie tytuł Ambasadora Bilansu Kariery 2023; Która gmina wygra tegoroczny konkurs Edukacyjna Gmina Małopolski – nie wiem, ale zdecydowanie pierwszym krokiem do wygranej jest dokonanie zgłoszenia!!!