„Nawet droga do czegoś czasem jest do niczego”… Ale gmina Pałecznica sukcesywnie z tym walczy

"Nawet droga do czegoś czasem jest do niczego"... Ale gmina Pałecznica sukcesywnie z tym walczyW 2009 r., oprócz projektu drogi w Bolowie, zrealizowano kilka inwestycji, mających na celu poprawę jakości infrastruktury drogowej w gminie Pałecznica. Usunięto skutki powodzi, zmodernizowano drogi dojazdowe do pól oraz przebudowano drogę powiatową. Koszty inwestycji, w dużej części, pokryto dzięki środkom z dofinansowania.

Rok 2009 to rok powodzi w gminie Pałecznica, której skutki można było odczuć na lokalnych drogach. Radykalnego remontu wymagały zwłaszcza dwie drogi gminne: droga w Czuszowie oraz droga Ibramowice-Szczytniki (o długości 250 m). Odbudowano je przy udziale środków z budżetu państwa.

Łączna wartość obu projektów wyniosła 128 806, 62 zł, przy czym samorząd terytorialny pokrył 22,36% kosztów, a pozostałe 77,64% pochodziło ze środków publicznych w ramach umowy dotacyjnej.

W Czuszowie odbudowano 300-metrowy odcinek; plany na rok 2010, w ramach usuwania skutków powodzi, obejmują kolejne 300m.

W ubiegłym roku zmodernizowano również cztery odcinki dróg dojazdowych do pól. Były to drogi: nr 831 („Gaweł – Bączek”) o długości 200 m, nr 838/2 („Pałecznica – Makowiec”) o długości 200 m, nr 335 („Czuszów-Szczytniki”) o długości 100 m i nr 350 („Ibramowice – Chmielarski”) o długości 200 m. Łączny koszt inwestycji to  101 957, 32 zł z czego 50 600 zł zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Najwięcej środków pochłonęła modernizacja drogi „Czuszów-Szczytniki” uszkodzonej przez ulewne deszcze. Wartość przedsięwzięcia to 42 456,00 zł. W 2010 r. planowana jest jeszcze modernizacja drugiego odcinka o długości 100 m.

W 2009 r. przebudowano również  drogę powiatową nr 1237K (Głupczów-Winiary) o długości 0,8 km. Koszty przedsięwzięcia to 264 900 zł; duża część tej kwoty została pokryta dzięki dofinansowaniu ze środków powodziowych MSWiA.

(PAG)