Paliwo rolnicze – limity zwrotu i terminy

w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Pałecznica wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych (tj. 110 litrów * 1,20 zł/litr = 132,00 zł) oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (tj. 40 litrów * 1,20 zł/litr = 48 zł)

Faktury muszą być załączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.