Adres: Winiary 63, 32-109 Pałecznica

Jesteś mieszkańcem Gminy Pałecznica w wieku 60+, nieaktywnym zawodowo, który ze względu na podeszły wiek oraz stan zdrowia oraz/lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego?

SKORZYSTAJ Z POBYTU W PLACÓWCE „Dzienny Dom Senior+”

Głównym celem programu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie powiatu proszowickiego poprzez utworzenie ośrodka dla osób starszych, niesamodzielnych oraz zapewnienie im usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych i aktywizacyjnych.

Pełny zakres świadczeń   Dziennego Domu „Senior+” obejmuje posiłek,    usługi edukacyjne i kulturalno-oświatowe, usługi aktywności ruchowej oraz sportowo-rekreacyjne, usługi aktywizujące społecznie i terapii zajęciowej.

W okresie trwałości dysponujemy 45 miejscami świadczenia usług. 

Nabór ciągły do wyczerpania ilości miejsc.

POBYT W PLACÓWCE JEST ODPŁATNY !   Koszt pobytu  ustalany jest indywidualnie.

Wszelkich informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel.41/38-48-234 email:domseniora@palecznica.pl