W załączniku harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Pałecznica w styczniu oraz lutym 2024 roku.