Poniżej harmonogram odbioru odpadów komunalnych na kwiecień 2024 r.