Poniżej harmonogram odbioru odpadów komunalnych na marzec 2024 r.