REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025
Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi terminów, zasad i kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziału przedszkolnego przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Pałecznica jest organem prowadzącym. Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 prowadzona jest w formie elektronicznej za pomocą systemu e-Rekrutacje link 

https://palecznica.rekrutacje.edu.pl/

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Pałecznica nr 4/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola, punktów przedszkolnych, oddziału przedszkolnego, oraz klas I w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Pałecznica na rok szkolny 2024/2025. (w załączeniu). 
Po raz pierwszy rekrutacja na wolne miejsca w przedszkolu, punktach przedszkolnych, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz do klas I w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Pałecznica zostanie przeprowadzona w pełni elektronicznie. Rodzice będą mogli bez wychodzenia z domu złożyć wnioski rekrutacyjne do wybranych placówek. Niezbędne do tego będzie posiadanie aktywnego profilu zaufanego. 
Harmonogram rekrutacji rozpoczyna się od 4 marca 2024 r.