Każdemu z nas grozi zapadnięcie na różnego rodzaju choroby. Niestety większość z tych przypadłości dotyka ludzi w sposób nieuchronny i niespodziewany. W takich momentach zwracamy się o pomoc do lekarzy, których wiedza i zaangażowanie w leczenie pacjentów pozwalają poprawić stan zdrowia.

1 października przypada Międzynarodowy Dzień Lekarza. W tym dniu chcemy wyrazić wdzięczność za ludzi wykonujących ten wyjątkowy i odpowiedzialny zawód, a także, jako wierzący w Boga, prosić o łaski dla ich codziennej pracy.

O współczesnej medycynie można myśleć i mówić na różny sposób. Zapewne wielu na ten temat ma swoje wyrobione zdanie. Z jednej strony docierają wciąż do nas informacje o coraz nowocześniejszych i skuteczniejszych metodach terapii, a z drugiej dostrzegamy ogromne problemy i zawodność opieki zdrowotnej w naszym kraju. Jednak winniśmy pamiętać, że nawet najlepsze rozwiązania organizacyjne nie będą w stanie oddać istoty i sensu pracy konkretnych osób, jeśli nie będzie wkładanego serca lekarzy w relację z pacjentem. To lekarze i pielęgniarki bezpośrednio stykają się  z ludzkim cierpieniem. Dobrze, gdy mają przy tym do dyspozycji najlepsze narzędzia.

Odpowiedzialność za życie człowieka składamy w serca i sumienia lekarzy. Często podejmują trudne decyzje, od których zależy ludzkie życie. Wiemy doskonale, że narażeni są na pokusy prowadzące do sprzeniewierzenia się etyce lekarskiej. Wciąż poprzez media dociera do nas wiele negatywnych doniesień w kontekście pracy i diagnozy lekarskiej. Te pojedyncze, nagłośnione fakty nie mogą kłaść się cieniem na całym środowisku lekarskim. My jako pacjenci winniśmy wspierać lekarzy, by nie tracili motywacji i sił do niesienia pomocy bliźnim, nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach. Dziękujemy im za codzienną służbę w Międzynarodowym Dniu Lekarza.

Kielce , 1 października 2023 rok

Ks. Marian Fatyga