W rozpoczynającym się w Tygodniu Misyjnym ze szczególną uwagą wpatrujemy się w ewangelizacyjną pracę wielu tysięcy misjonarek i misjonarzy. Tegorocznym hasłem Tygodnia Misyjnego jest:” Misje sercem Kościoła”. Działalność misjonarzy ma zasadniczy cel – nauczać o Chrystusie, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi. Ta misyjna praca jest naczelnym zadaniem Kościoła od samego początku jego istnienia. Chrystus posłał swoich uczniów mówiąc im: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”. Od tego momentu Kościół głosi światu Chrystusa pokornego. Misyjna posługa Kościoła nie kończy się na przekazywaniu prawd wiary, dopiero w świetle jednoczącej miłości nabierają one najgłębszego sensu, ożywiając motywację doświadczającego jej człowieka.

Dziś bardziej niż kiedykolwiek winniśmy zabiegać o obecność wiary w życiu społecznym. Współczesny człowiek nazbyt często doświadcza samotności. Staliśmy się anonimowi, skupieni na swoich codziennych obowiązkach. Choć rzadko o tym się mówi to jednak żyjemy w czasach ogromnego zapotrzebowania na Boże Słowo i świadectwo życia. Nie wstydzą się Chrystusa liczni głosiciele Dobrej Nowiny: kobiety, mężczyźni, świeccy i duchowni, małżeństwa, wspólnoty zakonne, lekarze i nauczyciele. Chrystus wciąż powołuje do głoszenia Ewangelii ludzi, którzy zaniosą Słowo Boże we wszystkie zakątki świata. Tylko w ten sposób może dotrzeć Dobra Nowina o zbawieniu.

Ogromna liczba misjonarzy pochodzi z Polski. Daleko od Ojczyzny, rodziny, przyjaciół, zostawiają najbliższych i oddają się służbie Bogu i Kościołowi. Dziś o nich mówimy i za nich się modlimy. Misjonarze i misjonarki są bogactwem całego Kościoła. Zasiewają ewangeliczny ferment wśród rozmaitych ludów, które jeszcze nie znają Chrystusa i Dobrej Nowiny.

Na mocy sakramentu chrztu wszyscy jesteśmy misjonarzami,  nie mogąc wyjeżdżać do krajów misyjnych możemy głosić Chrystusa w naszych domach, rodzinach, swoich parafiach.

Kielce ,22 października 2023 rok

Ks. Marian Fatyga

Galeria zdjęć