Jesteś mieszkańcem powiatu proszowickiego w wieku 60+, wymagasz wsparcia z powodu niesamodzielności  ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność.

SKORZYSTAJ Z POBYTU W PLACÓWCE

 "Aktywny Senior"   DZIENNY OŚRODEK OSÓB STARSZYCH w Pieczonogach

 

W okresie trwałości placówka dysponuje 40 miejscami świadczenia usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych usług aktywizująco-usprawniających. Zapewniamy transport, wyżywienie oraz możliwość skorzystania z terapii zajęciowych, terapii ruchowej i uczestnictwo w kółkach zainteresowań. Wsparcie  przewidziane jest również dla opiekunów faktycznych/rodzin  

W celu skorzystania  z usług placówki DOOS  należy spełnić kryteria określone w Regulaminie Rekrutacji.

Nabór ciągły do wyczerpania ilości miejsc.

Wszelkich informacji udziela Beneficjent projektu RZYMSKO-KATOLICKA PARAFIA  ŚW.STANISŁAWA BPA. W RADZIEMICACH oraz pracownicy DPS, zgłoszenia należy złożyć w placówce - Dzienny Ośrodek Osób Starszych w Pieczonogach, adres: 32-109 Pieczonogi 54 (nr tel. 41  384  85  45) lub przesłać na adres e-mail:aktywnysenior@dompieczonogi.pl 

Galeria zdjęć