Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Małopolski Regionalny Program Operacyjny  2007-2013

Wartość dofinansowania 1 387 536,60 zł (85% kwoty netto)

Całkowity koszt projektu 2 005 765,59 zł

W ramach projektu zostało zamontowane siedem instalacji fotowoltaicznych (przy Zespole Szkół w Pałecznicy, Bibliotece w Pałecznicy, Domu Ludowym w Pałecznicy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Pałecznicy, Przepompowni wody w Pamięcicach, Przepompowni wody w Pałecznicy, Ujęcia wody w Pałecznicy), o łącznej mocy 261,36 kW.