Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.

Wartość dofinansowania: 5 000 000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 18 378 569,00 zł

Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa zespołu budynków zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej w Pałecznicy, ul. św. Jakuba 43. Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącej hali sportowej, polegającą na adaptacji na potrzeby sali koncertowej oraz jej rozbudowę o dwa nowe budynki. W ramach rozbudowy zostanie zrealizowany nowoprojektowany budynek pełnowymiarowej hali sportowej oraz nowy budynek zaplecza socjalno-sanitarnego (w tym siłownia i sala fitness), a także zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną.

Obiekt będzie pełnił następujące funkcje:

  • rozwoju aktywności sportowej, dedykowaną wszystkim uczniom szkół w Pałecznicy oraz grupom sportowym na zajęciach pozalekcyjnych,
  • rozwoju aktywności społecznej, dedykowaną m.in. organizacjom pozarządowym,
  • rozwoju aktywności kulturalnej, dedykowaną wszystkim mieszkańcom gminy Pałecznica,
  • rozwoju gospodarczego,

rehabilitacyjną dla osób starszych, niepełnosprawnych i ze schorzeniami kręgosłupa.