Dokumenty dotyczące Budżetu gminy Pałecznica za rok 2020

Załączniki:

1. Opinia RIO – planowana kwota długu.pdf (pdf - 1463KB)
2. Opinia RIO – finansowanie deficytu.pdf (pdf - 1124KB)
3. Opinia RIO – projekt budżetu 2020.pdf (pdf - 7438KB)
4. Opinia_RIO_inf_wykon_budzet_I_pol_2020.pdf (pdf - 126KB)
5. RIO_opinia_WPF_proj_2020.pdf (pdf - 3484KB)
6. Opinia_RIO_Gmina_Palecznica_sprawozdanie_roczne_za_2020.pdf (pdf - 261KB)
7. Uchwała Budżetowa 2020.pdf (pdf - 2954KB)
8. Uchwała.VIII_.124.2020_01_23_2020.pdf (pdf - 845KB)
9. Uchwała.VIII_.126.2020_02_03_2020.pdf (pdf - 578KB)
10. Uchwała.VIII_.134.2020_31_03_2020.pdf (pdf - 985KB)
11. Uchwała.VIII_.143.2020_29_05_2020.pdf (pdf - 1265KB)
12. Uchwała.VIII_.156.2020_29_06_2020.pdf (pdf - 1271KB)
13. Uchwala.VIII_.164.2020_29_07_2020.pdf (pdf - 787KB)
14. Uchwala.VIII_.171.2020_15_09_2020.pdf (pdf - 572KB)
15. Uchwala.VIII_.173.2020_28_10_2020.pdf (pdf - 1370KB)
16. Uchwala.VIII_.188.2020.30_11_2020.pdf (pdf - 1434KB)
17. Uchwala.VIII_.192.2020.28_12_2020.pdf (pdf - 1189KB)
18. WPF_VIII.109.2019_19_12_2019.pdf (pdf - 20301KB)
19. WPF_VIII.121.2020_23_01_2020.pdf (pdf - 4663KB)
20. WPF_VIII.133.2020_31_03_2020.pdf (pdf - 4491KB)
21. WPF_VIII.137.2020_29_04_2020.pdf (pdf - 4581KB)
22. WPF_VIII.142.2020_29_05_2020.pdf (pdf - 6126KB)
23. WPF_VIII.155.2020_29_06_2020.pdf (pdf - 5992KB)
24. WPF_VIII.163.2020_29_07_2020.pdf (pdf - 5638KB)
25. WPF_VIII.170.2020_15_09_2020.pdf (pdf - 5687KB)
26. WPF_VIII.187.2020_30_11_2020.pdf (pdf - 7603KB)
27. WPF_VIII.191.2020_28_12_2020.pdf (pdf - 7229KB)