Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Pałecznica to projekt, który jest realizowany na naszym terenie od października 2019 roku i potrwa aż do czerwca  2022 roku. Beneficjantami tego programu jest 192 uczniów szkół podstawowych.

Małopolskie Talenty to inicjatywa edukacyjna, która jest ukierunkowana na wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie w ramach projektu uczestniczą w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach, w których rozwijają swoje kompetencje z zakresu, m.in. języków obcych, matematyki, informatyki i przedmiotów naukowo-technicznych. Poza tym zdobywają umiejętność uczenia się, poszerzają wiedzę z zakresu kompetencji społecznych i obywatelskich. To kluczowe umiejętności we współczesnym świecie.

– Głównym elementem założeń projektu jest rozwój kompetencji ponad przedmiotowych, tzw. społecznych i uczenia się, rozwiązywania konfliktów, pracy w zespole. To są bardzo potrzebne i  rozwijające zajęcia – powiedziała Iwona Wójcik, koordynator projektu.

Gmina Pałecznica w trosce o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży również rozpoczęła działania w zakresie programu Małopolskie Talenty. Celem projektu jest rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej u 192 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Pałecznica. Dofinasowanie projektu z Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskane przez gminę na ten cel wyniosło 568 290,13 zł. Dzięki temu powstało Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ).

Projekt jest realizowany w dwóch etapach. Pierwszy jest przeznaczony dla uczniów klas 4-6, a drugi dla uczniów klas 7-8. W związku z tym, że są to zajęcia dodatkowe, odbywają się one w piątek i sobotę. Co ważne, wszyscy uczestnicy projektu Małopolskie Talenty mają zapewniony dowóz na zajęcia oraz opiekę doświadczonej kadry nauczycielskiej i opiekunów. W ramach tego projektu nauczyciele mogą również skorzystać z bezpłatnych szkoleń z zakresu pracy ze zdolnym uczniem. – Projekt jest efektem współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim oraz Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Celem projektu jest wydobycie potencjału i rozwój uzdolnień uczniów, który będzie miał realny wpływ na ich dalsze sukcesy w edukacji, a także w późniejszym etapie na rynku pracy – wyjaśniła Iwona Wójcik.