Sołtys: Wioleta Wypych

Dawne nazwy Czuszowa, występujące w źródłach historycznych to m.in.: Czussow, Caczow, Czuschow, Czussa oraz Svschow.

Pierwsze wzmianki o Czuszowie, wówczas Chusowie sięgają roku 1228, kiedy to książe opolski
Kazimierz nadał miejscowość Klemensowi z Ruszczy. 15 lat później Czuszów stał się własnością sióstr Klasztoru Benedyktynek w Staniątkach. W 1381 roku Czuszów figuruje już jako własność szlachecka. W Liber Beneficiorum Długosza Czuszów zostaje wymieniony jako miejscowość posiadająca budowlę obronną curia militaris- czyli prawdopodobnie kasztel/zameczek rycerski. W XIX i XX wieku właścicielami wsi, była rodzina Bocheńskich herbu Rawicz.

Na terenie Czuszowa działa Ochotnicza Straż Pożarna (wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego), 2 Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenie „RAZEM PLUS”.