Przysługuje:

matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

  • dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne
  • dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko.
  • wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.
  • wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

Niezbędne dokumenty:

zaświadczenie ze szkoły w przypadku nauki w szkole ponadpodstawowej.