Operacja pn. „Utworzenie Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Gminie Pałecznica” mająca na celu „Wspieranie lokalnego rozwoju poprzez utworzenie Centrum konferencyjno-szkoleniowego” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach operacji planowanym efektem ww. operacji jest przebudowa i dostosowanie domu kultury do funkcjonowania Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Gminie Pałecznica.