Sołtys Gruszów - Barbara NowakowskaSołtys: Barbara Nowakowska

W źródłach historycznych pojawia się jako Grusew, Druszow, Grusow czy Gruschow.

Miejscowość została wspomniana w źródłach historycznych w roku 1228, jako własność komesa Klemensa. Później znalazł się wśród wsi przekazanych przez niego Klasztorowi Benedyktynek w Staniątkach. Posiadanie Gruszowa przez Klasztor w Staniątkach potwierdzali później Konrad Mazowiecki i Bolesław Wstydliwy. Wieś Gruszów w wieku XIV była majątkiem szlacheckim, w latach 1449-80 stanowiła własność Andrzej Mokrskiego herbu Jelita burgrabi krakowskiego, do którego należała Pałecznica, Gruszów, Imbramowice. W roku 1528 w folwarku w Gruszowie uprawiało się: żyto, pszenicę, owies, jęczmień, groch, tatarkę i proso. Wieś była areną walk w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej.

Obecnie w miejscowości funkcjonują Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich. Na terenie miejscowości znajduje się oczyszczalnia ścieków.