Sołtys Ibramowice - Czesław ZawadaSołtys: Czesław Zawada

W źródłach historycznych można odnaleźć następujące nazwy miejscowości: Imramouicz, Hymramouicze, Imbramowice, Imbranowicze, Jmbramowicze.

W XI-XV w. dzisiejsze Ibramowice znajdowały się w kasztelanii brzeskiej w ziemi krakowskiej. W XIV w. wieś była własnością szlachecką. Należała do Jaszka z Ibramowic. Kolejnymi właścicielami miejscowości byli np. Dziersław Karwacjan z Gorlic, Skarbek ze Zręczyc oraz burgrabia krakowski Andrzej Mokrski herbu Jelita. Ibramowice przez długi czas wchodziły w skład dóbr Gruszów, zmieniło się to w XVIII wieku, kiedy w 1748 roku Ibramowice stały się właśnością starosty wolbromskiego Jana Dembińskiego. Po 1918 r. folwark i wieś wchodziły w skład gminy Pałecznica.

W miejscowości mieści się Szkoła Podstawowa. Działa tu KGW.