PROJEKT „Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznica” w ramach programu priorytetowego nr 5.12.1 „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”

Efektem realizacji projektu będzie zintegrowany system zarządzania energią w Gminie Pałecznica w zakresie obiektów i instalacji użyteczności publicznej. Opracowanie, zbudowanie, przetestowanie, pilotaż i docelowo wdrożenie tego systemu – znacząco ograniczy zużycie energii (15%-20%),a tym samym przyczyni się do ograniczenia emisji oraz oszczędności zasobów naturalnych. Dodatkowo, zastosowanie ultradźwiękowych wodomierzy ze zdalnym odczytem wskazań, poprzez efektywniejsze zarządzanie siecią wodociągową, przyczyni się do zmniejszenia zużycia wody.

Wartość przedsięwzięcia: 2 742 530,00 PLN

Dotacja NFOŚiGW: 2 742 530,00 PLN

Okres realizacji: maj 2021 – luty 2023

PROJEKT „Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznica” w ramach programu priorytetowego nr 5.12.1 „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”

Efektem realizacji projektu będzie zintegrowany system zarządzania energią w Gminie Pałecznica w zakresie obiektów i instalacji użyteczności publicznej. Opracowanie, zbudowanie, przetestowanie, pilotaż i docelowo wdrożenie tego systemu – znacząco ograniczy zużycie energii (15%-20%),a tym samym przyczyni się do ograniczenia emisji oraz oszczędności zasobów naturalnych. Dodatkowo, zastosowanie ultradźwiękowych wodomierzy ze zdalnym odczytem wskazań, poprzez efektywniejsze zarządzanie siecią wodociągową, przyczyni się do zmniejszenia zużycia wody.

Wartość przedsięwzięcia: 2 742 530,00 PLN

Dotacja NFOŚiGW: 2 742 530,00 PLN

Okres realizacji: maj 2021 – luty 2023

ICZE - Raport otwarcia: palecznica.pl/wp-content/uploads/2021/11/ICZE-Raport-otwarcia_fin.pdf