Uprzejmie informuję, że rozpoczynamy  konkurs na projekt edukacyjny zrealizowany  w CWUZ- edycja 2022. Zapraszamy do udziału  wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach w CWUZ i ich nauczycieli. Przedmiotem konkursu jest prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego podczas zajęć pozaszkolnych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022. Zgłoszenia do udziału w  konkursie należy dokonać do 11 marca 2022 r., a praca konkursowa musi być złożona do 15 kwietnia 2022 r. Dla laureatów konkursu przewidziano  atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Forów Młodych Talentów, które zorganizujemy na początku czerwca. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej Forum odbędzie się w formie stacjonarnej lub zdalnej. W przypadku stacjonarnej realizacji Forum nagrodzone i wyróżnione zespoły, rekomendowane przez Komisję Oceniająca konkursu, będą zobowiązane do przedstawienia swoich projektów podczas spotkania. W przypadku formy zdalnej wybrane projekty zostaną zaprezentowane w  formie on-line.

Szczegóły dotyczące formalnych i merytorycznych warunków konkursu znajdują się w załączonym  regulaminie, a wzory dokumentów w załącznikach do Regulaminu. Przesyłamy też Państwu syntetyczny terminarz konkursu. Dodatkowe informacje na temat konkursu przekażemy Nauczycielom CWUZ podczas spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Istnieje też możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami ds. wsparcia merytoryczno-metodycznego kadry oświatowej – harmonogram dyżurów na każdy miesiąc  i dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej projektu www.malopolskietalenty.pl zakładka: Nauczyciel/Wsparcie merytoryczne. 

Bardzo proszę Państwa Beneficjentów  o zachęcenie nauczycieli i uczniów do udziału w konkursie. Z doświadczeń poprzednich edycji wynika, że jest to znakomita okazja do wartościowej rywalizacji, zaprezentowania efektów pracy zespołów  oraz promocji osiągnięć Państwa uczniów i nauczycieli. Atrakcyjne nagrody otrzymują zarówno nagrodzone, jak i wyróżnione zespoły; przewidziano  też nagrody pocieszenia.

Regulamin-konkursu-od-2020-r.

terminarz-konkursu-2022

zalacznik-nr-1_Formularz-zgloszeniowy-od-2020

Zalacznik-nr-2-_-Wzor-opisu-projektu-od-2020

zalacznik-nr-3_Kryteria-oceny-od-2020

zalacznik-nr-4_Oswiadczenie-nauczyciela-ws-autorstwa-od-2020

zalacznik-nr-5_Oswiadczenie-dane-osobowe-nauczyciel-od-2020

zalacznik-nr-5a-Oswiadczenie-dane-osobowe_uczen-od-2020