Sołtys: Ewa Bil-Kot

W materiałach historycznych wieś pojawia się jako: Lasów, Laszow, Lawsow, Loschow czy Lasshow.

W XIV w. wieś rycerska , należąca w 1385 r. do Jakusza z Łaszowa. W kolejnym roku wzmiankowana była karczma, należąca do Proszyny. W następnym stuleciu Łaszów stanowił wiano Elżbiety, żony Jana Wałacha z Bychawy, ale starała się go przejąć Jadwiga, żona Bony Junty z Jawczyc, która za 600 grzywien półgroszy kupiła w końcu wieś w 1422 r. od Piotra z Wyszmontowa. W 1524 r. Jan Zayfreth sprzedał Łaszów, wraz z innymi dobrami dziedzicznymi Mikołajowi z Szydłowca, kasztelanowi sandomierskiemu. W XVII i XVIII wieku wioska należała do rodziny Dembińskich. W drugiej połowie XIX wieku istniał tutaj folwark.

Dziś w miejscowości działa Koło Gospodyń Wiejskich.