Sołtys: Monika Sroga

Miejscowość w źródłach historycznych pojawia się pod nazwami Jelyawicze, Jellyowicze, Gyelowicze, Helowicze lub Ielewicze.

Najstarsze wzmianki o miejscowości sięgają roku 1382. W 1388 pojawia się informacja o młynie w Lelowicach. W 1470 miejscowość jest wzmiankowana, jako należąca do parafii Wrocimowice. W 1545 roku bracia Lasoccy dokonują rozgraniczenia Wrocimowic i Lelowic.

W miejscowości zachował się dwór wraz z zespołem parkowym. Na terenie miejscowości usytuowane są dwie lipy drobnolistne, będące pomnikami przyrody ożywionej. Na terenie miejscowości działa Koło Gospodyń Wiejskich.