Poniżej informacj o celu i wartości dofinansowania zadania.