Uchwałą Nr LXVI/983/23 z dnia 24 kwietnia 2023 roku Sejmik Województwa Małopolskiego rozstrzygnął konkurs „Małopolskie OSP 2023”, w ramach którego Gmina Pałecznica otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. "Zakup odzieży specjalistycznej dla jednostki OSP w Nadzowie"