Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Gminie Pałecznica została przyznana dotacja w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej w Sudołku, w ramach konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”.
Z pozyskanej pomocy finansowej do świetlicy wiejskiej w Sudołku zostanie zakupione niezbędne wyposażenie  tj. zestaw mebli kuchennych, Zmywarka, witryna chłodnicza; telewizor 75 cali ; zestaw nagłośnieniowy; konsola do gier Play Station 5; laptop; zestaw do gry w darta ;przeszklona witryna stojąca; materiały i gry edukacyjne – gry planszowe oraz przybory do rysowania; materiały edukacyjne – książki; drukarka – urządzenie wielofunkcyjne, które służyć będzie ogółowi społeczności lokalnej korzystających ze świetlicy i poprawią jakość życia mieszkańców korzystających ze świetlicy, a tym samym stworzą atrakcyjniejsze warunki do rozwoju międzypokoleniowej integracji społecznej.

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”.