Małopolskie Talenty to inicjatywa edukacyjna, ukierunkowana na wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie uczestnicząc w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach mogą rozwinąć swoje kompetencje z zakresu: język obcy (język angielski), kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość.

Projekt realizowany jest od IX 2019 do VI 2022 roku na obszarze Małopolski.

We współczesnym świecie rozwój tych kompetencji kluczowych jest ważny już od najmłodszych lat.

Na uczniów czekają m.in:

·        Profesjonalna diagnoza uzdolnień

·        Zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne realizowane w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych

·        Konkursy edukacyjne

·        Wycieczki edukacyjne

Głównymi korzyściami, jak podkreślają zgodnie koordynator  Iwona Wójcik oraz Asystent projektu Karolina Gaździk, będą:

·        Wydobywanie potencjału, rozwój i inwestycja w uczniów i w nauczycieli z pasją

·        Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wyróżniającej się aktywnym, kreatywnym i twórczym środowiskiem

·        Możliwość doposażenia szkoły w sprzęty i materiały edukacyjne, dodatkowe profity dla nauczycieli w postaci możliwości prowadzenia odpłatnych zajęć dla uczniów

·        Budowanie sieci partnerskich między szkołami i organizacjami działającymi w obszarze edukacji w najbliższej okolicy

Projekt jest realizowany na 2 etapach edukacyjnych: klas 4-6 szkoły podstawowej,  klas 7-8 szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się w piątki – kompetencje ponadprzedmiotowe oraz w soboty – kompetencje przedmiotowe. System pracy w Centrach wykorzystuje metodę projektu i strategi, w której uczniowie realizują projekty edukacyjne, a ich proces uczenia – zgodnie z myślą Konfucjusza: „Powiedz mi a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” – opiera się na rozwiązywaniu problemów. Dzieci pracują w grupach 8 osobowych, co pozwala na zindywidualizowane procesu nauczania.

Dzieci mają zapewniony dowóz na zajęcia pod opieką przeszkolonej kadry opiekunek.

Inicjatywa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuro Projektowe

mieści się w Gminnym Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica

ul. Strażacka 3  32-109 Pałecznica

tel: 692-465-735

Godziny otwarcia:

Pn- 8:00 – 16:00

Wt- 8:00 – 16:00

Śr-  8:00 – 16:00

Czw- 8:00 – 16:00

Pt- 8:00 – 16:00

Sb- 9:00- 13:00

hamonogram – CWUZ – 2019-2020-LISTOPAD-2019

hamonogram – CWUZ – 2019-2020-PAŹDZIERNIK-2019

hamonogram – CWUZ – 2019-2020-WRZESIEŃ-2019