PROJEKT „Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Winiarach” w ramach dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program priorytetowy 3.4 Budownictwo energooszczędne. Część 1) „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

Przedsięwzięcie wprost wpisuje się w cele programu poprawy jakości powietrza. Zastosowanie rozwiązań w niniejszym przedsięwzięciu będzie prowadziło do zmniejszenia zużycia energii w budownictwie o ponad 25%, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystywania energii w budynkach.

Prawie dwa lata po złożeniu wniosku na „Modernizację energetyczną budynku szkoły w Winiarach” zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał Gminie Pałecznica dotację na realizację inwestycji. Umowę z zarządem NFOŚiGW podpisano w październiku 2019 r. Zakres projektu obejmuje modernizację stolarki okiennej i drzwiowej, dachu oraz docieplenie elewacji budynku, modernizację instalacji c.o. – stary kocioł zastąpi pompa ciepła, a w pobliżu budynku zostanie usytuowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kWp.

Wartość przedsięwzięcia: 1 375 349,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 1 006 352,00 PLN
Okres realizacji: marzec 2017 – grudzień 2020