Projekt zrealizowany w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi. W ramach projektu utwardzony został plac przed Domem Ludowym, wykonany został chodnik na odcinku drogi od km 1+174 do km 1+255, oraz chodnik lewostronny.

Koszt całkowity zadania – 150 000 zł

Dofinansowanie – 108 479 zł

Budżet gminy – 41 521 zł