Sołtys: Krzysztof Sokół

Pierwsze wzmianki o miejscowości zapisywanej wtedy jako Palcznycha pochodzą z 1280 i są trudne do zweryfikowania, choć na pewno w miejscu gdzie obecnie położona jest Pałecznica istniała nieprzerwanie od neolitu osada, od pierwszych lat naszej ery mająca charakter osady handlowej, o czym świadczą odkrycia terenowe i znaleziska monet, dokonane na terenie miejscowości. Nazwa miejscowości zmieniała się na Pelcznicza, Pełśnica, Pełeśnica czy Paleśnica.

Pierwsze wzmianki o kościele w Pałecznicy sięgają 1325 roku. Pałecznica rozwijała się jako wieś klasztorna i stanowiła uposażenie klasztoru miechowskiego. Założona, a właściwie lokowana na prawie magdeburskim prawdopodobnie przez Łokietka znalazła się w tak zwanym "kluczu wsi miechowskiego klasztoru". W XIV w. istniała tu parafia, która stała się stolicą dekanatu oraz dobrze prosperujące dwa folwarki. Przy kościele istniała szkoła posiadająca rektora.

U Jana Długosza Pałecznica pojawia się w "Liber Beneficiorum". Wieś, folwark i dobra nad rzeką Łoszówką, powiat miechowski, gmina i parafia Pałecznica, w pobliżu drogi bitej ze Skalbmierza do Proszowic posiada kościół parafialny murowany i szkołę gminną". Wg Długosza z Pelcznicy (Pałecznicy) miał pochodzić Klemens, syn Andrzeja poległy w bitwie pod Legnicą w 1241 roku, co pozwala datować początki wsi, a może nawet grodu w Pałecznicy na przynajmniej XII wiek.

W średniowieczu przez Pałecznicę przebiegały dwa szlaki. Pierwszy szlak tzw. Droga Św. Jakuba, był szlakiem dla pielgrzymów udających się do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Drugi szlak handlowy prowadzący z Krakowa, przez Proszowice do Wiślicy i Sandomierza.

Z końcem XIX w Pałecznica stała się siedzibą gminy i utrzymywała ten status w okresie międzywojennym. Na terenie woj. Krakowskiego, w powiecie miechowskim, ukazywało się pismo podziemne, wydawane przez grupę radykalnych ludowców z udziałem komunistów pod nazwą Ogniem i Mieczem. Pismo to, odbijane na powielaczu w gminach- Kacice, Łętkowice i Pałecznica ukazywało się w latach 1940- 1943, a więc również w okresie po powstaniu PPR, do której wspomniana grupa nie weszła z niewyjaśnionych dotąd przyczyn. Przestało ono wychodzić na skutek rozpadnięcia się grupy, zagrożonej rozbiciem przez okupanta. W czasie II wojny światowej w terenie Pałecznicy operowała Ludowa Straż Bezpieczeństwa (LSB) - formacja partyzancka ruchu ludowego wyłoniona z oddziałów Batalionów Chłopskich w celu zabezpieczenia działalności ruchu ludowego i walki z okupantem. Komendant Oddziału Partyzanckiego LSB Roch Edward Tasak pseudonim Kruk, lat 24 z Pałecznicy, zginął bohatersko w dniu 14.01.1945r. w centrum wsi walcząc z Niemcami.

W Pałecznicy działa Ochotnicza Straż Pożarna. To najstarsza jednostka w gminie założona 15 lipca 1921 roku. Jednostka jest wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W miejscowości Pałecznica swoją siedzibę mają: Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” Oddział w Pałecznicy, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Pałecznica „MUSZELKA”, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pałecznicy „Con Passione”, Związek Producentów Trzody Chlewnej w Pałecznicy oraz Koło Gospodyń Wiejskich.