Sołtys: Halina Chodór

W źródłach historycznych miejscowość występuje, także jako Pamanczyce i Pamięczyce.

W XI—XV w. znajdowały się w kasztelanii brzeskiej w ziemi krakowskiej. W połowie XV w. Pamięcice stanowiły własność szlachecką. Zostały wspomniane przez Jana Długosza. Za jego czasów część miejscowości należała do biskupów krakowskich, a część do Mokrskich herbu Koźlerogi. W 1505 r. osada przypadła Stanisławowi Buczyńskiemu z Olszyn. W następnych latach właścicielami miejscowości zostawali Jan Zayfreth i Mikołaj z Szydłowca. W 1564 r. znów częścią miejscowości zarządzali ją biskupi krakowscy. Druga część należała do Lasockiego. Stan podziału miejscowości utrzymywał się do końca XVIII wieku. W XIX wieku funkcjonował tu folwark. Około 1885 r. wieś i folwark weszły w skład dóbr Pałecznica.

Dziś działa tutaj jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej i Koło Gospodyń Wiejskich. Znajduje się tutaj Przepompownia wody.