Sołtys: Piotr Wleciał

Dawnej Pieczeniegi, Peczenegi, Pieczęnięgi, czy Pieczenogi.

W XI—XV w. miejscowość wchodziła w skład kasztelanii brzeskiej w ziemi krakowskiej. W XV w. wieś była własnością rycerza Wierzbięty Piekarskiego herbu Niesobia. Z czasem przeszła do dóbr królewskich, a dzierżawcą w 1564 r. został starosta nowomiejski Gnoiński. 5 sierpnia 1645 r. król Władysław IV nadał Pieczonogi małżonkom Mikołajowi Sulińskiemu i Barbarze Tarszyńskiej. W okresie I Rzeczypospolitej funkcjonowało pieczonowskie starostwo niegrodowe, które było w posiadaniu Franciszka Dembińskiego herbu Rawicz. W pierwszej połowie XX w. własność Żelechowskiego herbu Ciołek.

W Pieczonogach zachowała się willa, zwana dworkiem, pochodząca z XIX wieku. Usytuowany jest tutaj Dom Pomocy Społecznej im. Św. Matki Teresy z Kalkuty. W Pieczonogach działają Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich.