W ramach projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim” została wykonana głęboka termomodernizacja  Domu Ludowego w Niezwojowicach (obejmująca: modernizację istniejącej instalacji ogrzewania, ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, stropodachu, wymianę pokrycia, wymianę starych okien zewnętrznych oraz starych drzwi, montaż instalacji fotowoltaicznej), Domu Ludowego w Lelowicach Kolonii (obejmująca: modernizację istniejącej instalacji ogrzewania, ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, oraz dachu wraz  wymianą jego pokrycia, wymianę starych okien zewnętrznych oraz starych drzwi, montaż instalacji fotowoltaicznej), budynku Urzędu Gminy Pałecznica (obejmująca: wymianę obecnego źródła ciepła na pompę ciepła, modernizację istniejącej instalacji ogrzewania, ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, dachu wraz  wymianą pokrycia dachowego, wymianę starych okien zewnętrznych oraz starych drzwi, montaż instalacji fotowoltaicznej).