Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem projektu „Małopolskie Talenty” chciałabym Państwu serdecznie podziękować w imieniu własnym i całego zespołu za 6 lat współpracy w realizacji projektu. Misja, jaka przyświecała inicjatywie to Małopolska postrzegana jako region kreatywny, twórcze i innowacyjne  środowisko zasobne w kapitał intelektualny i z możliwościami wykraczającymi poza powszechny system oświaty. Celem projektu było wsparcie i stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju uzdolnień uczniów małopolskich szkół. Dziękuję, że wspólnie udało nam się zrealizować ten cel.